Ďakujeme, že nám darujete svoje 2% v roku 2018 v zúčtovaní za rok 2017 PDF Tlačiť

 

Ďakujeme, že ste sa rozhodli 2% z Vašich daní venovať Obedience Slovakia, ktorý je odborným garantom Obedience na Slovensku

 

Vaše 2% sú súčasťou povinného odvodu. Svojím rozhodnutím ste ich nasmerovali na podporu kynologického športu. Prostriedky získané týmto spôsobom budú použité na financovanie:

  1. medzinárodnej súťaže Obedience so zadaním titulu CACIOB
  2. ostatných pretekov a skúšok Obedience v roku 2018
  3. vzdelávania v oblasti metodiky výcviku Obedience
  4. prezentácií Obedience v SR aj v zahraničí.
.Údaje o prijímateľovi:
IČO: 42186030
Právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE
Obchodné meno (názov): OBEDIENCE SLOVAKIA
Sídlo - ulica: RECA
Súpisné / orientačné číslo 640
PSČ: 925 26
Obec: RECA

 

.
.
.
.
.
.
.
Tlačivá na poukázanie 2 % (pre ročné zúčtovanie za rok 2017 bude daňový úrad akceptovať už iba tieto tlačivá):


VYHLÁSENIE: editovateľné PDF: ........Poučenie
Vyplnené tlačivo s potvrdením o príjme treba doručiť do 30.4.2018 na daňový úrad podľa Vášho bydliska
Potvrdenie - povinná súčasť vyhlásenia (vystaví zamestnávateľ):