Ďakujeme, že nám darujete svoje 2% v roku 2019 v zúčtovaní za rok 2018 PDF Tlačiť

 

Ďakujeme, že ste sa rozhodli 2% z Vašich daní venovať Obedience Slovakia, ktorý je odborným garantom Obedience na Slovensku

 

Vaše 2% sú súčasťou povinného odvodu. Svojím rozhodnutím ste ich nasmerovali na podporu kynologického športu. Prostriedky získané týmto spôsobom budú použité na financovanie:

  1. medzinárodnej súťaže Obedience so zadaním titulu CACIOB
  2. ostatných pretekov a skúšok Obedience v roku 2019
  3. vzdelávania v oblasti metodiky výcviku Obedience
  4. prezentácií Obedience v SR aj v zahraničí.
.Údaje o prijímateľovi:
IČO: 42186030
Právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE
Obchodné meno (názov): OBEDIENCE SLOVAKIA
Sídlo - ulica: RECA
Súpisné / orientačné číslo 640
PSČ: 925 26
Obec: RECA

 

.
.
.
.
.
.
.
Tlačivá na poukázanie 2 % (pre ročné zúčtovanie za rok 2018):


VYHLÁSENIE: editovateľné PDF: ........
Vyplnené tlačivo s potvrdením o príjme treba doručiť do 30.4.2019 na daňový úrad podľa Vášho bydliska
Potvrdenie - povinná súčasť vyhlásenia (vystaví zamestnávateľ):
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Lehoty:

15.2.2019 - posledný termín pre zamestnancov požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb

31.03.2019 - posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie sami a v rámci ktorého sa poukazujú 2% z dane

 

31.03.2019 - posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane – POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%. Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2018 môže poukázať iba 1,0% z dane.

 

30.04.2019 - posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane) na Daňový úrad príslušný v mieste bydliska daňovníka.