Príspevok na podporu Obedience vo forme daru PDF Tlačiť

 

 

Svoj príspevok na podporu Obedience nám môžete zastať aj formou darovacej zmluvy. Darovacia zmluva je upravená Občianskym zákonníkom, § 628 až § 630.

 

Za darované prostriedky vopred ďakujeme.

 

Údaje o prijímateľovi (garant Obedience na Slovensku):

Obchodné meno a názov:   Klub športovej kynológie a Obedience

Sídlo:   Líščie nivy 2, 821 08 Bratislava

IČO:   42186030

Číslo účtu v Tatrabanke: 2927855417 / 1100

Právna forma:  Občianske združenie