Skúšobné pravidlá Obedience SR PDF Tlačiť E-mail

 

 

 

Národné skúšobné pravidlá Obedience v SR

OB Začiatočníci (A, B, C) - nepovinná trieda

účinnosť od 1.1.2019


 

Medzinárodné skúšobné pravidlá pre triedy

OB1, OB2, OB3

účinnosť od 1.1.2019


Skúšobný poriadok Obedience SR

(aktualizácia verzie z 1.1.2016)

(od 1.2.2017 do 31.12.2018)


Medzinárodné pravidlá Obedience FCI v anglickom

jazyku od 1.2.2017 (aktualizácia verzie z 1.1.2016)