Skúšobné pravidlá Obedience SR PDF Tlačiť E-mail

 

Dokumenty

rok

PDF

Skúšobný poriadok Obedience SR od 1.2.2017

(aktualizácia verzie z 1.1.2016)

platná verzia do 31.12.2018

2017

 

Medzinárodné pravidlá Obedience FCI v anglickom jazyku od 1.2.2017 (aktualizácia verzie z 1.1.2016)

platná verzia do 31.12.2018

2017

 

 

Národné skúšobné pravidlá Obedience v SR

OB Začiatočníci (A, B, C) - nepovinná trieda

účinnosť od 1.1.2019


 

Medzinárodné skúšobné pravidlá pre triedy

OB1, OB2, OB3

účinnosť od 1.1.2019