Udeľovanie titulov rok 2019 - kritéria a žiadosť PDF Tlačiť

 

Od 1.1.2019 sa pristúpilo k oceňovaniu úspešných tímov a jednotlivcov na základe dosiahnutých výsledkov z jednotlivých oficiálnych akcií Obedience.

Oceňovanie sa týka psovodov – občanov Slovenskej republiky, ktorí sú súčasne členmi ZŠK SR (prostredníctvom svojich členských organizácií),  a ich psov.

 

Pre účely vyhodnotenia je treba doručiť na adresu uvedenú v žiadosti o priznanie titulu (príloha Vzor...) všetky relevantné podklady k vyhodnoteniu. Termín predloženia je najneskôr 20.1. nasledujúceho roka.

 

Kritéria hodnotenia odsúhlasené Komisiou Obedience 1.1.2019:

 

Vzor žiadosti na priznanie titulu a ocenenia: