Preteky / skúšky

Tu nájdete informácie o pripravovaných pretekoch a skúškach.

1 Jarné preteky Obedience - Košice, 20.5.2018 Inge 100
2 Skúšky Obedience - Banská Bystrica, 12.5.2018 Inge 123
3 Plánované akcie Obedience v roku 2018 Inge 1010
4 Postup pri predkladaní žiadostí o športové akcie v roku 2018 Inge 2087
5 Preteky so zadaním skúšky, 11.11.2017 v Hrabušiciach Inge 717
6 Oficiálne akcie Obedience v roku 2017 Inge 2128
7 Pravidlá pre usporiadanie akcií Obedience Inge 4235