Skúšky a školenia

Tu nájdete informácie o pripravovaných vzdelávacích akciách.

1 Skúšky stewardov Obedience v roku 2017 Inge 771
2 Skúšky rozhodcov a stewardov Obedience v roku 2017 Inge 369