Podpora Obedience
1 Príspevok na podporu Obedience vo forme daru
2 Ďakujeme, že nám darujete svoje 2% v roku 2019 v zúčtovaní za rok 2018